Chính sách bảo mật

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận biết cá nhân nào về bạn nếu bạn không tình nguyện cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn không muốn các thông tin cá nhân của mình bị thu thập thì bạn đừng gửi cho chúng tôi.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, và những thông tin cá nhân khác, chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua địa chỉ thư điện tử hay bằng thư thông thường để cung cấp cho bạn những thông tin mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ thích thú và quan tâm. Bạn sẽ được đề nghị tham gia dịch vụ này vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi không bán hoặc chuyển nhượng cho những người khác ngoài công ty những thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi ngoại trừ trường hợp dữ liệu của bạn có thể được chuyển nhượng cho một công ty thực hiện bên ngoài chỉ với mục đích xử lý và gửi thư từ. Chúng tôi quan tâm đến địa chỉ thư điện tử và bất cứ thông tin cá nhân nào mà bạn gửi đến cho chúng tôi và những dữ liệu này sẽ được giữ kín trong Tập đoàn Sanofi cũng như tại bất kỳ công ty thực hiện bên ngoài khác. Trong Tập đoàn Sanofi dữ liệu có thể được chuyển giao hoặc được truy cập bởi những nhân viên được cho phép trong Tập đoàn tại những quốc gia khác nhau. Bất cứ thời điểm nào, các dữ liệu cá nhân đều được bảo mật.

Những dữ liệu không phải là dữ liệu cá nhân như các câu hỏi, lời nhận xét, ý tưởng và những đề nghị sẽ được xem là những dữ liệu mở và Tập đoàn Sanofi sẽ tự do sử dụng những thông tin này cho bất cứ mục đích nào mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu trữ các thông tin trên máy vi tính của bạn để nâng cao chất lượng của việc bạn truy cập vào website của chúng tôi. Trong một số trường hợp, những thông tin này sẽ giúp chúng tôi làm cho nội dung của website thích hợp với mối quan tâm của bạn, hoặc giúp chúng tôi tránh được việc hỏi về những thông tin tương tự nhau khi có bất kỳ người nào đó truy cập vào website. Đối với hầu hết những người truy cập internet, bạn có thể xóa những thông tin được cho là “cookies” khỏi ổ đĩa cứng trong máy vi tính của bạn, chặn tất cả những thông tin “cookies” này hoặc thậm chí nhận một lời cảnh báo trước khi một thông tin “cookies” được đạt vào hệ thống của bạn. Hãy tham khảo những lời chỉ dẫn của người truy cập internet hoặc tìm hiểu kỹ hơn về những thông tin “cookies”.

Chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc bảo vệ những bí mật của trẻ em. Chúng tôi không có ý định thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu một đứa trẻ nào đó muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình, phụ huynh hoặc người giám hộ của đứa trẻ này phải liên lạc với chúng tôi.

Bất cứ lúc nào nếu bạn không muốn chúng tôi liên lạc với bạn hoặc nếu bạn có câu hỏi nào liên quan đến việc thực hiện việc bảo mật của chúng tôi, hãy liên lạc với chúng tôi.

Đã cập nhật: tháng một 04, 2018