Điều khoản & Điều kiện

Những Thông Cáo Pháp Lý Về Website Và Chính Sách Bảo Mật Của Tập Đoàn Sanofi

Tập đoàn Sanofi duy trì địa chỉ website này để website luôn là một nơi thư giãn, cũng như cung cấp thông tin giáo dục và thông tin truyền thông cho bạn. Hãy luôn cảm thấy thật thoải mái khi truy cập website này.

Website cung cấp thông tin về các sản phẩm có thể có mặt hoặc không có mặt tại bất cứ quốc gia hoặc vùng đặc biệt nào trên thế giới, có thể xuất hiện dưới những tên thương mại khác nhau tại những quốc gia khác nhau và cả những nơi được chấp thuận, có nghĩa là các sản phẩm này được Hội đồng Y vụ của chính quyền sở tại chấp thuận và thông qua cho việc kinh doanh hoặc sử dụng với những chỉ định và hạn chế khác nhau tại những quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, website này và nội dung của website được thiết kế theo những quy định của pháp luật Việt Nam. Mặc dù có thể được những người khác truy cập vào nhưng website và nội dung của website chỉ dành cho công dân Việt Nam truy cập và sử dụng.

Đôi khi, website này cung cấp những thông tin có liên quan đến nhiều vấn để sức khỏe khác nhau, các điều kiện y khoa, và cả phương pháp điều trị. Những thông tin như trên không có nghĩa đó sẽ là lời khuyên của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Bạn không nên sử dụng những thông tin trong website này cho việc chẩn đoán tình trạng sức khỏe, hoặc bệnh tật. Tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

Website này cung cấp những thông tin liên quan đến Tập đoàn Sanofi, đó sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các khách hàng và toàn bộ nhân viên của công ty chúng tôi cũng như cả cộng đồng. Đặc biệt, Tập đoàn Sanofi không giới thiệu cũng như đảm bảo tính hiệu lực, chính xác hoặc tính đầy đủ của bất cứ thông tin nào trên website này và tuyệt đối không nhận bất cứ nghĩa vụ cập nhật thông tin được cung cấp nào, ngoại trừ phạm vi được yêu cầu bởi Cục Quản Lý Dược. Hơn nữa, Tập đoàn Sanofi không thừa nhận nghĩa vụ pháp lý hay trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hay sự thiếu sót về nội dung của website.

Website có thể cung cấp thông tin tài chính hoặc những thông tin khác có liên quan đến những nguy cơ và những bấp bênh không có giới hạn, bao gồm những nguy cơ có liên đới đến tính bấp bênh cố hữu của những nghiên cứu dược phẩm, của sự thương mại hóa và phát triển sản phẩm, tác động của sản phẩm cạnh tranh, giấy phép đăng ký bản quyền, nghĩa vụ pháp lý về sản phẩm, những nguy cơ bồi thường có liên quan đến ngành công nghiệp dược phẩm, cũng như những nguy cơ và bấp bênh khác đôi khi được trình bày chi tiết trong báo cáo hằng năm của Tập đoàn Sanofi.

Thông qua việc truy cập và sử dụng website, bạn phải chấp thuận một cách không giới hạn và không dè dặt những Điều khoản và Điều Kiện được đưa ra dưới đây.

Điều khoản và Điều kiện

 • Bạn có thể tự do truy cập và tự do tải tài liệu tại trang web này. Bất cứ hay toàn bộ tài liệu được tải xuống đều có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân hay phi thương mại của bạn. Tuy nhiên bạn không được quyền phân loại, thay đổi, truyền phát, tái sử dụng, tái thông cáo hoặc sử dụng bất cứ thông tin nào mà bạn đã tải xuống cho mục đích công cộng hoặc mục đích thương mại mà không có công văn đồng ý của Tập đoàn Sanofi. Tất cả bản quyền và những thông cáo độc quyền sở hữu trong những tài liệu được tải xuống phải được lưu giữ.
 • Bạn nên hiểu rằng tất cả nội dung của website đều được giữ bản quyền và có thể không được sử dụng nếu không có văn bản cho phép của Tập đoàn Sanofi. Các hình ảnh về con người hoặc địa điểm trên website hoặc là tài sản hoặc là được sử dụng với sự cho phép của Tập đoàn Sanofi.
 • Việc sử dụng các hình ảnh này của bạn bị cấm nếu không được chấp thuận một cách rõ ràng bởi những Điều khoản và Điều kiện này hoặc bởi sự cho phép đặc biệt tại một địa điểm nào đó trên website. Mục đích sử dụng không được cho phép các hình ảnh này có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật, và/hoặc luật quảng cáo cũng như các quy chế và nguyên tắc truyền thông.
 • Bạn phải tự chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng trang web này. Tập đoàn Sanofi cũng như bất cứ nhóm người khác có liên quan đến việc tạo ra, thiết kế, hoặc thực hiện website này không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với bất cứ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, tất yếu, gián tiếp, hoặc những thiệt hại nặng nề xuất hiện trong quá trình bạn truy cập, sử dụng website này. Điều này bao gồm những thiệt hại đối với máy tính và các thiết bị khác, hoặc những thiệt hại phát sinh do lây nhiễm virus. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, tất cả thông tin trên website được cung cấp cho bạn sẽ không có bất kì một sự đảm bảo nào tại thời điểm truy cập, dù ở dạng diễn đạt cụ thể hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở những đảm bảo được hiểu ngầm đối với sự phân phối thông tin, sự phù hợp của thông tin cho một mục đích sử dụng cụ thể hoặc sự không vi phạm bản quyền. Hãy lưu ý rằng một vài quyền thực thi pháp lý có thể không cho phép sự loại trừ những quyền bảo đảm mặc nhiên, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Hãy kiểm tra luật pháp địa phương của bạn cho bất kỳ sự hạn chế hay giới hạn nào đối với những quyền đảm bảo mặc nhiên trên.
 • Bất cứ tin tức hoặc tài liệu nào mà bạn truyền tải hoặc công bố lên Website bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào, các câu hỏi, những lời nhận xét, đề nghị hoặc những dữ liệu tương tự như vậy sẽ không được coi như là những thông tin bảo mật và độc quyền nữa. Tập đoàn Sanofi hay bất cứ chi nhánh nào của Tập đoàn có thể sử dụng những thông tin và dữ liệu cho bất cứ mục đích nào, không có giới hạn, bao gồm sao chép, triển lãm, truyền tin, công bố, phát thanh, truyền hình và hơn nữa là thông cáo. Bên cạnh đó, Tập đoàn Sanofi và các chi nhánh của mình cũng rất vui khi sử dụng bất kỳ ý kiến, khái niệm, bí quyết và các kỹ thuật trong bất kỳ thông tin hay tài liệu nào mà bạn gửi đến Website vì bất cứ mục đích nào như vì mục đích phát triển, sản xuất, và tiếp thị sản phẩm.
 • Các thương hiệu, biểu tượng, và các nhãn hiệu dịch vụ (nói chung là thương hiệu) đăng trên website đã được đăng ký và chưa đăng ký là thương hiệu của Tập đoàn Sanofi và những Tập đoàn dược phẩm khác. Tất cả thông tin trên website không cần phải được giải thích như sự công nhận cho các giấy đăng ký hay quyền lợi cho các thương hiệu mà không có văn bản cho phép của Tập đoàn hay của người thứ ba.Việc sử dụng sai mục đích các thương hiệu và nội dung của các thương hiệu trên website của bạn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc ngoại trừ những điều đã được đề cập đến trong những Điều khoản và Điều kiện. Bạn nên hiểu rằng Tập đoàn Sanofi sẽ không ngừng nâng cao hiệu lực các quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn trên website cũng như nội dung của các bản quyền này trong phạm vi lớn rộng của luật bao gồm cả việc hướng đến những biện pháp trừng trị tội phạm.
 • Tập đoàn Sanofi không xem xét tất cả những website có thể được nối kết đến website của Tập đoàn và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được nối kết đến website của Tập đoàn. Việc bạn tự ý nối kết đến các trang ngoài website hoặc những website khác có thể đem rủi ro đến cho bạn. Khi bạn nối kết đến một website khác, hãy đảm bảo rằng bạn đã xem xét các thông cáo pháp lý và chính sách bảo mật của website mới này. Những thông tin này có thể hoàn toàn khác với website của chúng tôi.
 • Mặc dù đôi khi Tập đoàn Sanofi có thể giám sát hoặc xem xét những cuộc thảo luận, những cuộc nói chuyện ngẫu, việc đăng tin lên website, việc truyền tin tức, các bảng thông báo và những hoạt động tương tự trên website nhưng đó không phải là nghĩa vụ của Tập đoàn, ngoại trừ những phạm vị do Cục Quản Lý Dược yêu cầu, và Tập đoàn Sanofi không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào phát sinh từ nội dung của website hay bất cứ sai sót nào, bất cứ hành vi nói xấu người khác nào, tội phỉ báng, sự vu cáo, sự bỏ sót thông tin, sự lừa phỉnh, thông tin khiêu dâm, sách báo văn hóa phẩm đồi trụy, những lời lẽ thiếu văn hóa, những thông tin nguy hiểm hay không chính xác trên website.
 • Bạn không được đăng tải hay truyền bất cứ dữ liệu trái pháp luật, đe dọa, phỉ báng, làm mất danh dự người khác, khiêu dâm đồi trụy, có tính chất kích động, và thiếu văn hóa hay bất kỳ dữ liệu nào mà có thể bị xem như một tội phạm, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc những dữ liệu vi phạm luật pháp. Tập đoàn Sanofi sẽ hợp tác chặt chẽ với bất kỳ cơ quan thi hành luật nào hay tòa án – cơ quan yêu cầu hoặc chỉ thị tập đoàn Sanofi giải trình dấu hiệu nhân dạng của bất cứ người nào đã đăng những thông tin và dữ liệu như trên lên website.
 • Bạn không được sửa đổi, làm tổn hại hoặc xóa website hay thêm bất cứ dữ liệu không được cho phép nào lên website. Bạn nên hiểu rằng Tập đoàn Sanofi sẽ không ngừng nâng cao hiệu lực các quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn trên website cũng như nội dung của các bản quyền này trong phạm vi lớn rộng của luật bao gồm cả việc hướng đến những biện pháp trừng trị tội phạm.
 • Tập đoàn Sanofi đăng ký quyền sửa đổi hay xóa các dữ liệu trên website vào bất cứ thời điểm nào và Tập đoàn Sanofi cũng có thể chỉnh sửa lại những Điều khoản và Điều kiện và những chính sách khác trên website vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật việc đăng tin này. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi những xem xét và chỉnh sửa như trên, do đó, bạn nên vào website này định kỳ để xem những Điều khoản và Điều kiện và các chính sách đang hiện hành.
Đã cập nhật: tháng một 04, 2018