Chính sách Cookie

Cookie là gì?

Cookie là một phần dữ liệu nhỏ (tệp văn bản) mà một trang web (khi người dùng truy cập) yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ trên thiết bị của bạn để ghi nhớ thông tin về bạn. Cookie cho phép “ghi nhớ” các hành động hoặc tùy chọn của bạn trong một khoảng thời gian giới hạn.

Tùy thuộc vào loại cookie, cookie sẽ:

  • Được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ của trình duyệt của bạn và bị phá hủy khi nó bị đóng lại, (“Cookie phiên”)
  • Được lưu trên máy tính của bạn để khi bạn đóng nó xuống và khởi động lại, nó vẫn có thể ở đó (“Cookie cố định”).

Cookie cố định được tạo ra bằng cách cho chúng có tuổi thọ giới hạn, được cung cấp cho mỗi cookie trong bảng bên dưới. Chúng tôi sử dụng cookie nội bộ, cho phép chúng tôi ghi nhớ thông tin như lựa chọn ngôn ngữ hoặc thông tin kết nối của bạn. Những cookie này do chúng tôi đặt và được gọi là cookie của bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba là cookie từ miền khác với miền của trang web bạn đang truy cập. Các cookie của bên thứ ba này cho phép các tổ chức khác nói chung giúp chúng tôi phân tích cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng, đo lường số lượng khách truy cập vào trang web và hiển thị quảng cáo. Các bên thứ ba hoạt động trên trang web của chúng tôi và lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn thông qua nó được liệt kê trong bảng bên dưới cho từng loại cookie. Để có thêm thông tin về các cookie của bên thứ ba này, hãy tham khảo các cookie và / hoặc chính sách bảo mật của các bên thứ ba này.

Mô tả về từng loại cookie cũng như cookie được sử dụng trên trang web này được hiển thị bên dưới.

Không có cookie nào không thực sự cần thiết để trang web hoạt động sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Bạn có thể đồng ý trên tổng thể đối với tất cả các danh mục cookie hoặc riêng lẻ hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào trên trang “Cài đặt cookie”, bằng cách nhấp vào liên kết này